TRỤ SỞ CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRỤ SỞ CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRỤ SỞ CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRỤ SỞ CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ        :  2 Hàm Nghi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư :  Tổng Cục Hải quan
Công năng :  Tòa nhà Văn phòng
Qui mô       :  21 tầng nổi và 2 tầng hầm
Tổng diện tích sử dụng : 20.000 m2
POTS quản lý và vận hành từ năm 2022 đến nay.

icon home
icon phone
ic search
0901908890
icons8-exercise-96 chat-active-icon
Bạn cần hỗ trợ